Financiën 2019-04-30T15:33:45+00:00

FINANCIËN

OUDERBIJDRAGE

De ouderbijdrage wordt normaal gesproken elke maand, voor de maand van gebruik, geïnd. In juli wordt een halve maand geïncasseerd en in augustus niets (in verband met de zomervakantie).

De ouderbijdrage is ook verschuldigd bij ziekte en vakantie. Het bestuur beslist over uitzonderingen op deze regel.

BETALINGSMETHODE

U ontvangt via de mail een factuur en u wordt verzocht de factuur voor het einde van de maand te betalen.

Indien u niet akkoord bent met de factuur, kunt contact opnemen met de coördinator: coordinator@etnabuut.nl

HOOGTE OUDERBIJDRAGE – U KOMT IN AANMERKING VOOR EEN KINDEROPVANGTOESLAG

Indien u in aanmerking komt voor een kinderopvangtoeslag bedragen de kosten voor de opvang € 7,00 per uur. De hoogte van de kinderopvangtoeslag, die u van de belastingdienst terug krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen.

Om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor een toeslag kunt u hier proefberekening maken: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

De formule om de kosten per maand voor bijvoorbeeld twee ochtenden te berekenen is als volgt: 4,33 (weken) x 6 (uren) x € 7,00 (uurprijs) = € 181,86 voor twee dagdelen

Op jaarbasis is dit: 10,5 (maanden) x 4,33 (weken) x 6 (uren) x € 7,00 (uurprijs) = € 1909,53 voor twee dagdelen.

HOOGTE OUDERBIJDRAGE – U KOMT NIET IN AANMERKING VOOR EEN KINDEROPVANGTOESLAG

Indien u niet in aanmerking komt voor een kinderopvangtoeslag dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente Zaanstad.
U dient dan een jaaropgave of een recente loonstrook van u en/of uw partner te overleggen. Afhankelijk van het bruto gezinsinkomen inkomen betaalt u een vast bedrag per uur volgens onderstaande tabel.

Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin  Ouderbijdrage per uur
van tot 1e kind 2e kind e.v.

A

€ 0 € 19.433 € 0,32

€ 0,32

B

€ 19.434 € 29.879 € 0,40 € 0,34

C

€ 29.880 € 41.116 € 0,86

€ 0,43

D € 41.117 € 55.924 € 1,34

€ 0,44

E

€ 55.925 € 80.387 € 2,32

€ 0,65

F

€ 80.388 € 111.393 € 3,94

€ 1,01

G € 111.394 En hoger € 5,31

€ 1,89

Voor opmerkingen en/of vragen over de ouderbijdrage kan men te allen tijde terecht bij de voorzitter: coordinator@etnabuut.nl In plaats van dat de belastingdienst de ouders via de kinderopvangtoeslag een bepaald bedrag terug betaalt, vult de Gemeente Zaanstad de bijdrage van de ouders die geen recht hebben op een toeslag aan. Deze aanvulling wordt rechtstreeks betaald aan de Stichting et Nabuut, afdeling Kinderopvang De Peutersoos.
Levert u geen jaaropgave of recente salarisstrook in, dan betaalt u automatisch het normale tarief voor de Peutersoos: € 7,– per uur.

error: Content is protected !!