Huisregels 2018-08-29T07:25:54+00:00

HUISREGELS

DE TIJDEN

De kinderen kunnen worden gebracht tussen 8.30 en 9.00 uur. Niet vroeger in verband met de komst van de leidster, niet later in verband met het functioneren van de groep. Natuurlijk kunt u, tot uiterlijk 9.00 uur, als u uw kind komt brengen, bij de Peutersoos voor € 0,20 een kopje koffie of thee drinken. Wilt u het a.u.b. niet later maken? Na 9.00 u. begint ons dagritme en dan kan de aanwezigheid van ouders storend werken.

De kinderen kunnen worden gehaald om 11.30 uur. De leidsters dragen de kinderen over aan de ouders/verzorgers. Het is mogelijk om uw kind vroeger af te halen dan 11.30 uur, maar overlegt u dit van tevoren wel even met de leidsters. Bent u eerder aanwezig dan 11.30 uur en de kinderen spelen buiten, wilt u dan buiten het hek wachten om verstoring van het buitenspel te vermijden? Een kind heeft in vele gevallen alleen nog oog voor de persoon die hem of haar afhaalt. Neem nooit uw eigen of andere kinderen mee zonder de leidsters hierover in te lichten. Indien uw kind afgehaald wordt door een oma, opa, oppas enz., licht dan van tevoren de leidsters in om verwarring te voorkomen.

ZIEKTE/AFWEZIGHEID

Wilt u bij ziekte van uw kind voor 9.00 uur ‘s ochtends de leidsters bellen: 06-18663172. Vakanties en andere afwezigheid, graag ook aan de leidsters doorgeven.

ETEN

Om tien uur gaat elke groep altijd in een kring zitten, er wordt dan onder andere melk gedronken, een stukje fruit gegeten en daarna volgt nog een koekje. Melk wordt door de Peutersoos geleverd. Het fruit en het koekje neemt u zelf voor uw kind mee.

Wist u dat:

KINDEREN DIE NIET DAGELIJKS ONTBIJTEN, ETEN VAAK OOK NIET GENOEG GROENTE EN FRUIT!

KLEDING

Wilt u alle kleding, zoals jasjes, laarsjes, wantjes enz., voorzien van de naam van uw kind? Dit geldt ook voor de tas waarin het fruitje en koekje wordt meegegeven. En vergeet niet indien uw kind nog niet zindelijk is, luiers in de tas te doen.

Het is ook belangrijk dat u uw tassen goed in de gaten houdt en bij het koffie drinken ook de kopjes buiten het bereik van de kinderen te houden.

VAKANTIES

De vakanties van de Peutersoos lopen parallel aan die van de basisscholen uit de regio.

SCHOONMAKEN

Tijdens het jaarlijkse schoolreisje aan het einde van het schooljaar, vragen we aan de ouders om tijdens de afwezigheid van de peuters de speelruimte van de Peutersoos een extra schoonmaakbeurt te geven. Ook het speelgoed heeft een sopbeurt nodig, de Peutersoos zou het zeer op prijs stellen als de ouders het speelgoed van de Peutersoos in de kerst- en grote vakantie zouden willen schoonmaken.

TRAKTATIES

De Peutersoos streeft er naar traktaties bij verjaardagen, geboorten en afscheid niet te laten bestaan uit snoep, maar uit fruit, rozijntjes, kaas, worst enz. U kunt hierover desgewenst een ideeënboek inzien (aanwezig bij Peutersoos).

error: Content is protected !!