Over de Peutersoos 2018-10-30T16:35:37+00:00

OVER DE PEUTERSOOS

ALGEMEEN

Kwaliteit en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel en dankzij onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers, kunnen we dat ook realiseren.

Het belangrijkste doel dat de Peutersoos wil nastreven, is het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen door middel van het contact met leeftijdsgenootjes en het gebruik van toepasselijk spelmateriaal in een uitdagende omgeving. Bovendien hoopt de Peutersoos een gemakkelijke instroming van het kind naar de basisschool te bevorderen.

De Peutersoos is vijf ochtenden per week geopend van 8.30 u. tot 11.30 u. Elke ochtend bezoekt een groep peuters van verschillende leeftijden ( 2 tot 4 jaar ) de peuterspeelzaal. Deze groep bestaat uit maximaal 16 kinderen en wordt door twee pedagogisch medewerkers begeleid. Alle peuters gaan minimaal twee ochtenden per week naar de speelzaal. Alleen als er plaats is, kunnen ouders hun kind drie dagdelen naar de Peutersoos brengen.

Op de locatie van de Peutersoos zijn de rapporten gezondheid en veiligheid aanwezig en in te zien, alsook het klachtenprotocol, het protocol rouwverwerking, het protocol kindermishandeling, de V.O.G. verklaringen van de pedagogisch medewerkers, het pedagogisch beleidsplan en het inspectierapport van de GGD.

DE LEIDSTERS

Vooral kleine kinderen hebben een sterke behoefte aan regelmaat en herkenning. Daarom zijn vier vaste leidsters in dienst van de Peutersoos. Beppie Wijdogen werkt al 20 jaar bij de Peutersoos, Sandra de Boer is al jaren verbonden aan de Peutersoos en sinds januari 2017 zijn Jamila Amallah en Amber Paans-Smit werkzaam bij de Peutersoos. Sarah Hoorn loopt op dit moment stage bij de Peutersoos. Zij wordt opgeleid tot pedagogisch medewerker en gaat bij de Peutersoos werken als het nieuwe IKC betrokken wordt.
De pedagogisch medewerkers zijn op de volgende dagen en tijden aanwezig:
Beppie Wijdogen:     ma, di, wo, do van 8.15 tot 12.30 uur
Sandra de Boer:         ma, di, wo, do, vr van 8.15 tot 12.30 uur
Jamila Amallah:          vr van 8.15 tot 12.15 uur
Amber Paans-Smit: vr van 8.15 tot 12.15 uur
Sarah Hoorn:              ma, di, do van 8.15 tot 12.15

Daarnaast heeft de Peutersoos een aantal vaste invallers. Ook heeft de Peutersoos geregeld stagiaires, hun aanwezigheid wordt altijd gemeld op het mededelingenbord. Het mededelingenbord hangt recht tegenover de ingang op de deur van het toilet.

Een goed onderling contact tussen de pedagogisch medewerkers, ouders en het bestuur is van zeer groot belang. Daarom worden er regelmatig bijeenkomsten belegd waarin ervaringen worden uitgewisseld en nieuwe plannen gemaakt.

Indien u één van de pedagogisch medewerkers uitvoerig wilt spreken, maakt u dan een afspraak voor na schooltijd.

BESTUUR

Sinds de wetgeving rond de peuterspeelzalen is veranderd en de peuterspeelzalen onderdeel moesten worden van een kinderopvang organisatie is de Peutersoos in januari 2014 samengegaan met de Stichting et Nabuut. Deze stichting verzorgt al sinds 1983 buitenschoolse opvang voor leerlingen van openbare basisschool et Buut. De officiële naam van de Peutersoos is nu Stichting et Nabuut, afdeling Kinderopvang de Peutersoos.

Stichting et Nabuut kent een bestuur van drie personen dat de werkzaamheden binnen de Buitenschoolse Opvang et Nabuut en de Peutersoos coördineert. Het bestuur bestaat uit een uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Mocht u vragen hebben aan het bestuur, dan kunt de voorzitter mailen: voorzitter@etnabuut.nl

Gaat het om financiën dan is coördinator de aangewezen persoon: coordinator@etnabuut.nl

Als een ouder een kind wil inschrijven, dan kan dat bij de leidsters. Na invulling van het inschrijfformulier, wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Zodra er een plek is voor uw kind, wordt er contact met u opgenomen.

Op zoveel mogelijk manieren probeert de Peutersoos ouders te betrekken bij het reilen en zeilen van de Peutersoos. Vandaar dat regelmatig een beroep wordt gedaan op de medewerking van de ouders. De Peutersoos kent daarom de volgende werkgroepen:

  • De ouderraad
  • De activiteitencommissie
  • De redactie van de nieuwsbrief

U kunt u altijd voor één (of meer) van de werkgroepen opgeven. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de leidsters en het bestuur, hun telefoonnummers en e-mailadressen staan in de nieuwsbrief.

Een keer per jaar organiseert het bestuur een bijeenkomst voor alle ouders. Tijdens die bijeenkomst informeren alle werkgroepen de ouders over hun activiteiten.

error: Content is protected !!